Cautati
Cautati
Toate categoriile
  Meniu Inchide

  Confidentialitate GDPR

  Politica de confidentialitate

  Protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Tocmai de aceea, prin intermediul prezentei Politici de confidentialitate („Politica”), dorim sa va informam cu privire la modul in care gestionam datele personale pe care ni le puneti la dispozitie sau pe care le colectam de la dumneavoastra odata cu navigarea pe site-ul, Beneva.ro.

  Ne angajam sa respectam confidentialitatea si dreptul dumneavoastra la intimitate si viata privata, conformandu-ne la toate legile si reglementarile europene sau nationale aplicabile protectiei datelor, inclusiv, dar fara a ne limita la, Regulamentul European 2016/679 („GDPR”) si Legea nr. 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului European 2016/679.

  Prezenta politica se adreseaza vizitatorilor si utilizatorilor site-ului, Beneva.ro. Ea se completeaza, dupa caz, cu informatiile cuprinse in Politica de utilizare Cookie-uri.

  Continuarea accesului la continutul site-ului, Beneva.ro constituie un accept al politicii noastre de confidentialitate. 

  1. Cine prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

  Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de PHARMA 1 HEALTH CONCEPT S.R.L., cu sediul B-dul Dimitrie Pompei nr. 10A, cladirea C1, et. 2, biroul nr. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/917/1995 si Cod Unic de Inregistrare RO7039148 („Societatea”).

  2. Cui va puteti adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal?

  Pentru orice intrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va puteti adresa responsabilului nostru pentru protectia datelor („DPO”). Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@ph1.ro

  3. Ce date personale prelucram, in ce scopuri si in ce temeiuri?

  3.1. PHARMA 1 HEALTH CONCEPT S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele situatii:

  a) inrolarea in programul de fidelitate Farmaciile Beneva si emiterea cardurilor de fidelitate;

  b) cumpararea de produse din farmacie pe baza de prescriptie medicala; cumpararea de produse on-line de pe site-ul Beneva.ro;

  c) actiuni de marketing direct prin transmiterea de notificari despre promotiile din Farmaciile Beneva, prin SMS sau e-mail;

  d) crearea profilului dumneavoastra de consumator;

  e) monitorizarea spatiilor si/sau a bunurilor din farmacii;

  f) gestionarea cazurilor de farmacovigilenta;

  g) organizarea si desfasurarea campaniilor promotionale si/sau a concursurilor;

  h) completarea de chestionare privind gradul de satisfactie, inclusiv atunci cand ne furnizati feedback cu privire la produsele sau serviciile noastre, indiferent de canalul de comunicare utilizat;

  i) oferirea de raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra adresate prin scrisoare, e-mail, telefon sau fax.

  3.2. In functie de scopul prelucrarii, urmatoarele categorii de date personale vor fi prelucrate de societate, in baza temeiurilor legale si pe perioadele indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum reiese din tabelul de mai jos:

  Scopul prelucrarii

  Date cu caracter personal prelucrate

  Temeiul prelucrarii

  Durata prelucrarii

  Inrolarea in programul de fidelitate Farmaciile Beneva si emiterea cardurilor de fidelitate

  Nume, prenume, data nasterii, adresa, telefon, e-mail

  Consimtamant

  Pana la retragerea consimtamantului

  Cumpararea de produse din farmacie pe baza de prescriptie medicala

  Nume, prenume, CID, CNP, numar card de sanatate, data nasterii, adresa, diagnostic, telefon, e-mail, cod parafa medic, serie si numar CI, medicamente eliberate, semnatura, numar certificat digital, numar card bancar

  Obligatie legala (Legea 95/2006)

  5 ani de la data eliberarii prescriptiei medicale

  Cumpararea de produse on-line

  Nume, prenume, data nasterii, adresa, telefon, e-mail, produse achizitionate, numar card bancar

  Executare contract/obligatie legala in cazul intocmirii facturii fiscale (Codul fiscal)

  5 ani de la data achizitiei

  Actiuni de marketing direct

  Nume, prenume, telefon, e-mail

  Consimtamant

  5 ani de la data ultimei achizitii sau pana la retragerea consimtamantului

  Crearea profilului de consumator

  Nume, prenume, data nasterii, adresa, numar card de fidelitate, istoric cumparaturi, farmacia in care a fost utilizat cardul de fidelitate

  Consimtamant

  5 ani de la data ultimei achizitii sau pana la retragerea consimtamantului

  Monitorizarea spatiilor si/sau a bunurilor din farmacii

  Imagine, localizare

  Obligatie legala (Legea 333/2006)

  30 zile de la data inregistrarii imaginilor

  Gestionarea cazurilor de farmacovigilenta

  Nume, prenume, data nasterii, telefon, e-mail, stare de sanatate, reactii adverse inregistrate (durata, gravitate), medicament/produs suspectat

  Obligatie legala (Legea 95/2006)

  Durata analizarii cazului si 10 ani dupa solutionare

  Organizarea si desfasurarea campaniilor promotionale si/sau a concursurilor

  Nume, prenume, data nasterii, adresa, telefon, e-mail, denumire cont detinut pe retelele de socializare, CNP (solicitat doar pentru premii a caror valoare depaseste suma de 600 lei), semnatura

  Consimtamant/obligatie legala in cazul CNP-ului pentru premii mai mari de 600 de lei (Codul fiscal)

  Durata desfasurarii campaniei/concursului si 5 ani de la data acordarii premiului

  Completarea de chestionare privind gradul de satisfactie, inclusiv atunci cand ne furnizati feedback cu privire la produsele sau serviciile noastre

  Nume, prenume, adresa, telefon, e-mail

  Consimtamant

  5 ani de la ultima interactiune sau pana la retragerea consimtamantului

  Oferirea de raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile adresate de dumneavoastra prin scrisoare, e-mail, telefon sau fax

  Nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, voce

  Consimtamant

  Durata analizarii solicitarii si 5 ani de la data solutionarii

  4. Cine are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal?

  4.1. Prelucrarea datelor personale se va face cu asigurarea confidentialtatii si securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal si cu respectarea drepturilor persoanei vizate, in conformitate cu prevederile GDPR.

  4.2. Ne obligam sa asiguram securitatea datelor personale cu respectarea GDPR si sa aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

  4.3. Unele date cu caracter personal pot fi furnizate catre partenerii nostri contractuali, care pot avea calitatea de imputerniciti sau pe cea de operatori asociati. Acestia vor utiliza datele dumneavoastra personale in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societate si cu respectarea stricta a instructiunilor societatii cu privire la prelucrarea acestor date.

  4.4. Datele furnizate partenerilor nostri contractuali sunt limitate la informatiile minim necesare pentru prestarea serviciilor de catre acestia. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care colaboram prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

  4.5. Datele cu caracter personal pot fi dezvaluite si catre autoritati publice, atunci cand exista o obligatie legala sau contractuala in acest sens, la solicitarea expresa si in scris a acestora sau in cazul in care exista suspiciuni privind savarsirea unei infractiuni.

  4.6. De asemenea, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal catre terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele personale ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii sau catre alte societati din grupul PHARMA 1, care vor respecta instructiunile societatii in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la grupul PHARMA 1, puteti scrie la adresa de mail dpo@ph1.ro.

  4.7.Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate numai catre state membre ale Uniunii Europene („UE”) sau ale Spatiului Economic European („SEE”). Va asiguram ca orice transfer realizat de societate va respecta cerintele legale prevazute de GDPR.

  5. Declinarea responsabilitatii

  PHARMA 1 HEALTH CONCEPT S.R.L. nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

  6. Drepturile persoanelor vizate

  6.1. In conformitate cu GDPR, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

              a) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate (art. 15): aveti dreptul de a obtine o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de societate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care acestea sunt prelucrate;

              b) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16): aveti posibilitatea de a solicita operatorului rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc;

              c) dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (art. 17): aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

  1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii;
  3. persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
  4. datele au fost prelucrate ilegal;
  5. stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia europeana sau nationala;
  6. datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite minorilor (numai daca este cazul).

              d) dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii (art. 18), care se naste in situatia in care:

  1. considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita societatii sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  2. prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrangerea utilizarii acestor date;
  3. in cazul in care societatea nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru scopurile definite, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta;
  4. v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp necesar societatii pentru a verifica daca temeiurile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

              e) dreptul la portabilitatea datelor (art. 20): aveti dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat societatii intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate.

              f) dreptul la opozitie (art. 21): aveti dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

              g) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri (art. 22), care produce efecte juridice in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o maniera semnificativa;

              h) dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare,atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

              i) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supreveghere (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

  6.2. Pentru a va exercita oricare dintre drepturile de mai sus sau pentru a formula alte cereri sau reclamatii, va rugam sa ne scrieti la adresa de corespondenta: Bucuresti, Sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 287, lot 17, activ C1, obiectiv 50, parter, biroul nr. 8 sau la adresa de e-mail: dpo@ph1.ro. De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat in scopuri de marketing direct (newsletter), aveti posibilitatea de a utiliza optiunea „Dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing transmisa de noi. 

  7. Modificari ale politicii de confidentialitate

  Prezenta politica poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre societate, dupa cum va fi necesar. Asigurati-va ca recititi politicile noastre in mod regulat deoarece, daca accesati sau utilizati site-ul, se va considera ca ati fost de acord cu politica de confidentialitate in versiunea publicata pe site la momentul vizitei dumneavoastra.